¨¨
Endokrinologi

Endokrinologi

Endokrinologi er den grenen av medisin som studerer det endokrine systemet og særlig vektlegger sykdommer i kjertlene som har ansvar for innvortes utskillelse og overføring til blodet av hormoner som styrer kroppsfunksjoner. 

Blant de forskjellige komponentene i det endokrine systemet har skjoldbruskkjertelen blitt grundig undersøkt på grunn av dens mange funksjoner: denne kjertelen påvirker faktisk både hjertefrekvens, kolesterolnivå, kroppsvekt, energinivå, muskelstyrke, hudtilstand, syn , menstruell regelmessighet, mental tilstand og mange andre funksjoner som den fysiologiske velværen i organismen vår avhenger av.

Ved å påvirke celleprosesser bidrar skjoldbruskhormoner til å kontrollere måten kroppen bruker energi på samt celle-, vevs- og organfunksjoner. En under- eller overaktiv skjoldbruskkjertel kan forårsake en rekke helseproblemer, inkludert fedme, leddsmerter, infertilitet, hjertesykdom og depresjon. Skjoldbruskforstyrrelser er grovt underdiagnostisert og underbehandlet, spesielt i utviklingsland.

Hypotyreose er en av de vanligste kroniske lidelsene i verden. Det påvirker opptil 5% av den globale befolkningen, og krever behandling med skjoldbruskhormonerstatning. De nylig publiserte retningslinjene fra American Thyroid Association identifiserer levotyroksin som det mest foreskrevne terapeutiske alternativet for behandling av hypotyreose. 

IBSA har utviklet innovative væske- og mykkapselformuleringer av hormoner og kosttilskudd for behandling av hypotyreose.

IBSA: Endocrinology