¨¨
Reproduksjonsmedisin

Reproduksjonsmedisin

WHO (Verdens helseorganisasjon) anser infertilitet som en sykdom.

I henhold til ulike estimater påvirker infertilitet mellom 15 % og 20 % av par i industriland.

Over hele verden har rundt 90 millioner mennesker fertilitetsproblemer, hvorav 25 millioner i Europa, det kontinentet der kunstig inseminering er mest utbredt, og hvor antall behandlingssykluser økte fra 100 000 i 1995 til 700 000 i 2014. De siste årene har det vært en nedgang i fruktbarheten over hele verden. Selv i Afrika, der den fortsatt er høyest, falt antallet fødsler per kvinne fra 5,1 i perioden 2000-2005 til 4,7 i 2010-2015.
Infertilitet har en udiskutabel sosial dimensjon og kan ikke, slik tilfellet ofte er, reduseres til et skambelagt problem som rammer et mindre antall par som må møte sine vanskeligheter alene.

Det finnes nå en rekke løsninger for kunstig befruktning (MAP).
IBSAs behandlingsportefølje for infertilitet inkluderer høyt glykosylerte gonadotropiner av human opprinnelse produsert ved hjelp av en spesiell renseprosess og progesteron i vandig løsning.     

IBSA: Reproductive medicine