¨¨
Reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicin

WHO (Verdenssundhedsorganisationen) betragter infertilitet som en sygdom.

Ifølge forskellige tilgængelige estimater oplever mellem 15 % og 20 % af par i industrialiserede lande infertilitet.

På verdensplan har ca. 90 millioner kvinder og mænd fertilitetsproblemer, heraf 25 millioner i Europa, som er det kontinent, som gør størst brug af kunstig inseminering, og hvor antallet af administrerede behandlingscyklusser steg fra 100.000 i 1995 til 700.000 i 2014. I de seneste par år er der sket et fald i fertilitetsraten over hele verden. Selv i Afrika, hvor den stadig er højest, faldt antallet af fødsler pr. kvinde fra 5,1 i perioden 2000-2005 til 4,7 fra 2010-2015.

Infertilitet har en indiskutabel social dimension og kan ikke afvises, som det ofte ses, som et problem, man skammer sig over, og som berører et mindre antal par, der overlades til at stå alene med vanskelighederne.
Der findes i dag en række medicinsk assisterede formeringsløsninger (MAP).

IBSAs infertilitetsbehandlingsportefølje omfatter højt glykosyleret gonadotropin af human oprindelse og er produceret ved hjælp af en særlig purificeringsproces og progesteron i vandig opløsning. 

IBSA: Reproductive medicine