¨¨
Reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicin

WHO (Världshälsoorganisationen) betraktar infertilitet som en sjukdom.

Enligt olika tillgängliga beräkningar drabbar infertilitet 15–20 % av paren i industriländerna.

Omkring 90 miljoner människor i världen har fertilitetsproblem, varav 25 miljoner i Europa – den kontinent där artificiell insemination används mest och där antalet behandlingscykler ökade från 100 000 1995 till 700 000 2014. Under de senaste åren har födelsetalen minskat över hela världen. Även i Afrika, där födelsetalet fortfarande är högst, sjönk antalet födslar per kvinna från 5,1 under perioden 2000–2005 till 4,7 under 2010–2015.

Infertilitet har onekligen en social dimension och kan inte, vilket ofta är fallet, reduceras till ett skamfyllt problem som drabbar en minoritet par som ensamma får ta itu med sina svårigheter.

Läkekonsten erbjuder nu en rad lösningar för medicinskt assisterad befruktning (MAP – Medically Assisted Procreation).

IBSA:s portfölj för infertilitetsbehandling omfattar högglykosylerade gonadotropiner av humant ursprung som framställs genom en särskild reningsprocess och progesteron i vattenlösning.

IBSA: Reproductive medicine