¨¨
Responsibility

Aktiviteter

Casa Dos Curumins

IBSA Activities: Casa dos Curumins

Sammenslutningen blev dannet i 2005 som et langdistanceprojekt om adoption. Udover at have bidraget til dens etablering sponsorerer og udvikler IBSA løbende projektet. Via en dagplejefacilitet og musikskole opfylder Casa Dos Curumins drømmene og håbene for mere end 400 børn og unge i alle aldre, som bor i Pedreiras slumbyer, i Sao Paulos sydlige forstæder i Brasilien. Projektets formål er at tilbyde unge et konkret alternativ til den sult, vold og menneskelige nedværdigelse, som omgiver dem, ved at støtte dem, indtil de har gennemført en erhvervsuddannelse og fået et arbejde. Det sikrer den sociale inklusion af marginaliserede børn og unge ved at fremme menneskelige værdier, en kunstnerisk, kulturel og miljømæssig uddannelse, sportsaktiviteter og faglig uddannelse for at forme alsidige, kærlige og glade mennesker, som lever i harmoni med andre og miljøet, og som besidder både akademiske og faglige færdigheder.

http://www.casadoscurumins.org
 


 


 

Nyt IBSA-partnerskab med Business and Professional Women Ticino lanceret i 2020

IBSA Activities: BPW Ticino

ISBA har forpligtet sig til at leve op til nogle af de mål for bæredygtig udvikling på FNs agenda for 2030, især med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder, og har derfor besluttet at indgå partnerskab med og støtte Business and Professional Women Ticino. Sammenslutningens formål er at beskytte aktive erhvervskvinder, og den hører under, gennem BPW Switzerland, BPW International – verdens største kvindenetværk (med 30.000 medlemmer).
Partnerskabet med BPW Ticino opstod som følge af at være fælles om visse værdier: IBSA har altid været engageret i ligeløn og lige karrieremuligheder, og den kendsgerning, at 43 % af dens ledere og afdelingsledere er kvinder, vidner herom.  BPW Ticino blev grundlagt i 1983 og har for tiden 70 medlemmer: erhvervskvinder, selvstændige fagfolk og ansatte med forskellig faglig baggrund i alle aldre og af forskellig nationalitet.
BPWs mission giver sig udslag i en række forskellige aktiviteter og arrangementer, bl.a. uddannelse, mentorfunktion og netværksmuligheder. Et af sammenslutningens primære fokusser er ligeløn til mænd og kvinder ved siden af andre projekter, f.eks.: Ticino Empowerment, Women on Boards, Equality Means Business, Mentoring og Equal Pay Day.
BPW Switzerland har 2.300 medlemmer på nationalt plan, i alle landets forskellige sprogområder, som aktivt tager del i faglige, kulturelle, kommunale og sociale aktiviteter. Medlemmer deltager i aktiviteter, der promoveres gennem lokale, nationale og internationale netværk, f.eks.: vigtige partnerskaber inden for økonomi, samfund og politik, mentorfunktion og løbende faglige udviklingsordninger, samt partnerskaber med europæiske og internationale institutioner som FN og Europarådet.
BPW International, der ligesom BPW Switzerland er inspireret af værdierne om personlig ansvarlighed, uafhængighed og selvbestemmelse, er også rådgiver for FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC) og observatør hos forskellige andre af FNs organisationer.

Læs mere på:
https://www.bpw-ticino.ch/home


 

Projekt om inklusion af fodboldhold med særlige behov

IBSA Activities: Avventuno

Fodbold er en meget populær sport, men hvilke muligheder har personer med et handicap for at dyrke sporten? Calcio eii – Fodboldfølelser, integration og inklusion – er et initiativ, der blev lanceret i Ticino for unge og voksne med et handicap.
IBSA er gået sammen med Progetto Avventuno (AVV21) og FCL Special Needs om at danne et CSR-partnerskab, der skal støtte unge sportsfolk med et handicap og give dem mulighed for at få unikke oplevelser gennem fodbold og andre parallelle aktiviteter. Dette vigtige projekt ledes af Boris Angelucci, UEFA B+ træner, tidligere FC Lugano-spiller og medlem af Ticino Football Federation. Angelucci er også træner for FCL Special Needs club.
Projektet, som blev lanceret i august 2019 under den internationale turnering Football Is More, hvor også den første udgave af "European Special Needs Cup"-mesterskabet blev afholdt, har ansporet Progetto Avventuno til at arbejde sammen med andre lokale foreninger med henblik på at danne et hold af voksne spillere med et handicap, som kan konkurrere mod andre vigtige teams med særlige behov, f.eks. Manchester, Milano, Liverpool og Paris Saint Germain.

FCL Special Needs-fodboldholdet har forpligtet sig til at fremme inklusion og lige muligheder for unge over 16 år med et handicap ved at arrangere jævnlige træningssessioner, venskabskampe og turneringer, der omfatter sportskampe mod andre hold med særlige behov og også med andre hold uden handicaps. Holdet spiller i FC Luganos trøje for at øge opmærksomheden og emotionaliteten hos hele lokalbefolkningen.

Med hensyn til børn op til 16-årsalderen støtter organisationen inklusion ved at hjælpe unge med at blive introduceret til eksisterende hold og hjælper holdene og trænere med råd og den nødvendige knowhow for en effektiv inklusion af disse unge spillere.

Læs mere på:
https://www.avventuno.org/


 

LOCARNO FILM FESTIVAL

locarnofilmfestival


Established in 1946, the Locarno Film Festival is one of the oldest film festivals in the world and, together with those of Venice and Cannes, one of the most important in Europe. The event brings together a large audience of spectators who love art films. The heart of the Festival is Piazza Grande in Locarno, with its evocative open-air projections. Since 2019, IBSA has been the Official Climate Action Promoter of the Locarno Film Festival, with the aim of supporting environmental initiatives and raising awareness of the importance of waste reduction and recycling. Indeed, IBSA complements the event with initiatives and projects from the Zero Waste campaign, conveyed through dedicated materials – such as ad hoc billboards, information panels, branded waste bins and new recycling areas – and promoted also through the official website of the Festival and on its social media channels. By supporting the Locarno Film Festival, IBSA not only reaffirms its closeness to the local community, but also reinforces its contribution to the enhancement of the territory, promoting greater sensitivity and attention towards an issue – the protection of the environment where we live – which should concern everyone.

FIND OUT MORE
www.locarnofestival.ch


 

ASPI (FOUNDATION OF ITALIAN SWITZERLAND FOR THE AID, SUPPRT AND PROTECTION OF CHILDREN)

aspi


ASPI is a non-profit foundation of Italian Switzerland whose mission is to prevent any form of violence, mistreatment and sexual abuse of minors.  
Inaugurated in 2018, IBSA’s partnership with ASPI has grown year after year by supporting the Foundation’s initiatives aimed at raising awareness and educating to respect children, while preventing all forms of maltreatment and sexual abuse. ASPI’s school prevention programmes, training sessions, awareness-raising activities and child abuse expertise services convey emotional and relational skills:  

  • Sono unica/o e preziosa/o! (“I am unique and precious!”): Interactive educational path for the prevention of sexual abuse, for children from second grade 
  • Dillo forte (“Say it loud”): Consolidation programme for 4th/5th grade schools for the prevention of mistreatment and sexual abuse of children 
  • e-www@i!: Programme for the prevention of risks and for the promotion of social skills while using Information and Communication Technologies (ICT) 
  • #Join4respect: Prevention of bullying and cyberbullying 
  • Genitori senza confini (“Parents without Borders”): Programme for the involvement of parents with a migrant background in the prevention of mistreatment and sexual abuse of children 
  • Giochiamo papà! (“Let’s play, daddy!”): Child mistreatment and abuse prevention programme through the support for fathers’ parenthood and the promotion of good treatment. 

FIND OUT MORE
www2.aspi.ch 


 

I Bambini delle Fate

IBSA Activities: I Bambini delle Fate

De mange partnerskaber og projekter, som IBSA har skabt grobund for i lokalsamfundet i årenes løb, omfatter også I Bambini delle Fate, et socialt foretagende, som tilbyder økonomisk støtte og initiativer til familier med børn og teenagere med autisme og andre handicaps. 
Som led i partnerskabet med I Bambini delle Fate, som IBSA indledte i 2014, støtter virksomheden projektet “Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli” i Lodi-området.
Målet er at støtte fonden i dens initiativ med at hjælpe forældre med at lære og acceptere handicaps, give dem mere effektive værktøjer over for deres børn og beskytte familiernes mentale og fysiske velvære. De forskellige inklusionsordninger, som den organiserer, giver forældre mulighed for at mødes med og lære andre at kende, som de kan danne støttegrupper eller netværk med for at hjælpe andre familier, som en del af en positiv cirkel af social støtte.

https://www.ibambinidellefate.it/
 


 

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. ONLUS (Italy)

francescarava


Fondazione Rava is a non-profit organisation that helps children and adolescents in difficult conditions, as well as mothers and frail women, in Italy and in the rest of the world. It intervenes on the front line in a timely and tangible manner during emergencies affecting children and their families, and operates in sectors such as healthcare, education and assistance to orphaned or abandoned children, with immediate responses and medium-long term empowerment programmes. Since 2020, IBSA Italy supports Fondazione Rava in healthcare activities such as In farmacia per i bambini (“In the Pharmacy for Children”), an initiative dedicated to raising awareness of the rights of children and the collection of over-the-counter drugs, baby food and pediatric products for minors in health poverty. Thanks to the collaboration of volunteers and pharmacists, the collection takes place every year in pharmacies throughout Italy, in the week close to the World Children’s Day, which is celebrated on November 20. 

FIND OUT MORE
https://nph-italia.org


 

Partnerskab med Banco Farmaceuticos medicinalbank

IBSA Activities: Banco Farmaceutico

IBSA indgik første gang partnerskab med Banco Farmaceuticos medicinalbank i 2013 som et pro-bono initiativ for at styrke ideen om at give som en væsentlig del af vores vision om bæredygtig og inkluderende udvikling

I 6 år har IBSA Farmaceutici doneret i alt 247 tusinde pakninger med medicin, inkl. udrulning i 2018 af 6.000 pakninger til fungerende operationsstuer bemandet af italienske militære styrker, der betjener dårligt stillede befolkningsgrupper i udlandet. 

Partnerskabet er vokset med årene og omfatter i dag andre aktiviteter, bla. udgivelse af Health Poverty Report siden 2016. 
Denne rapport indeholder en analyse, som i særlig grad hjælper med at forstå og forhindre de fænomener, der forbindes med vanskelighederne ved at få adgang til sundhedsvæsnet i Italien.

Den støtte, som IBSA yder medicinalbanken, og teamet, som arbejdede på rapporten, er i fuld overensstemmelse med programmet om Corporate Social Responsibility, som virksomheden har gennemført siden sin stiftelse. Omsorg for folk og deres trivsel udgør det fælles grundlag for alle vores projekter om social ansvarlighed. 

Læs mere på: https://www.bancofarmaceutico.org/

#NOBULLISMO (Italy)

nobullismo


Since 2020, IBSA has been supporting the organisation Il Magnete (“The Magnet”) and its awareness projects against bullying and cyberbullying in first and second grade schools in the province of Lodi (Italy).  
The “nobullying” (#nobullismo) project involves secondary school classes of the Istituto Comprensivo Lodi II in digital education meetings where various topics are addressed: bullying in all its forms, a responsible and aware use of the web and new technologies and video games, in a perspective of preventing the cyberbullying phenomenon. The initiative aims to raise awareness and help young people become aware of how important it is to use technological tools with respect for their peers, also bringing concrete experiences, such as that of MEiD, a singer who in the past was a victim of bullying himself. 


 

Inclusive sailing

coppa-ibsa

The Sailing into the Future. Together initiative was born from the sensitivity for sustainability issues and its closeness to the world of sport, which represents an opportunity to tell and bring to the world through the sport of sailing, IBSA philosophy and vision always aimed at the future. The project, launched in March 2022, beyond sport and in a broader perspective is part of a path that brings the Company ever closer to the topic of sustainability, while promoting respect for nature and the environment, but also a new sensitivity and awareness of issues of collective responsibility, with activities in favor of people with disabilities. 
In collaboration with Swiss, French and Italian nautical clubs, IBSA is committed to supporting inclusive sailing initiatives, in order to involve people with disabilities in experiences a close contact with the sea, also allowing them to compete in integrated races, improve their skills and gain more confidence. The goal is to educate to respect the “other”, resist prejudices and discrimination, promote an actual inclusion of diversity even on the competition field, creating opportunities for social integration, dialogue and understanding and breaking down barriers and differences.


FIND OUT MORE
sailingintothefuture.com