Vores grundpiller

Aktiviteter

Partnerskab med Banco Farmaceuticos medicinalbank

IBSA responsibility: Banco Farmaceutico

IBSA indgik første gang partnerskab med Banco Farmaceuticos medicinalbank i 2013 som et pro-bono initiativ for at styrke ideen om at give som en væsentlig del af vores vision om bæredygtig og inkluderende udvikling

I 6 år har IBSA Farmaceutici doneret i alt 247 tusinde pakninger med medicin, inkl. udrulning i 2018 af 6.000 pakninger til fungerende operationsstuer bemandet af italienske militære styrker, der betjener dårligt stillede befolkningsgrupper i udlandet. 

Partnerskabet er vokset med årene og omfatter i dag andre aktiviteter, bla. udgivelse af Health Poverty Report siden 2016. 
Denne rapport indeholder en analyse, som i særlig grad hjælper med at forstå og forhindre de fænomener, der forbindes med vanskelighederne ved at få adgang til sundhedsvæsnet i Italien.

Den støtte, som IBSA yder medicinalbanken, og teamet, som arbejdede på rapporten, er i fuld overensstemmelse med programmet om Corporate Social Responsibility, som virksomheden har gennemført siden sin stiftelse. Omsorg for folk og deres trivsel udgør det fælles grundlag for alle vores projekter om social ansvarlighed. 

Læs mere på: https://www.bancofarmaceutico.org/


 

Casa Dos Curumins

IBSA responsibility: Casa dos Curumins

Sammenslutningen blev dannet i 2005 som et langdistanceprojekt om adoption. Udover at have bidraget til dens etablering sponsorerer og udvikler IBSA løbende projektet. Via en dagplejefacilitet og musikskole opfylder Casa Dos Curumins drømmene og håbene for mere end 400 børn og unge i alle aldre, som bor i Pedreiras slumbyer, i Sao Paulos sydlige forstæder i Brasilien. Projektets formål er at tilbyde unge et konkret alternativ til den sult, vold og menneskelige nedværdigelse, som omgiver dem, ved at støtte dem, indtil de har gennemført en erhvervsuddannelse og fået et arbejde. Det sikrer den sociale inklusion af marginaliserede børn og unge ved at fremme menneskelige værdier, en kunstnerisk, kulturel og miljømæssig uddannelse, sportsaktiviteter og faglig uddannelse for at forme alsidige, kærlige og glade mennesker, som lever i harmoni med andre og miljøet, og som besidder både akademiske og faglige færdigheder.

http://www.casadoscurumins.org
 


 

I Bambini delle Fate

IBSA responsibility: I Bambini Delle Fate

De mange partnerskaber og projekter, som IBSA har skabt grobund for i lokalsamfundet i årenes løb, omfatter også I Bambini delle Fate, et socialt foretagende, som tilbyder økonomisk støtte og initiativer til familier med børn og teenagere med autisme og andre handicaps. 
Som led i partnerskabet med I Bambini delle Fate, som IBSA indledte i 2014, støtter virksomheden projektet “Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli” i Lodi-området.
Målet er at støtte fonden i dens initiativ med at hjælpe forældre med at lære og acceptere handicaps, give dem mere effektive værktøjer over for deres børn og beskytte familiernes mentale og fysiske velvære. De forskellige inklusionsordninger, som den organiserer, giver forældre mulighed for at mødes med og lære andre at kende, som de kan danne støttegrupper eller netværk med for at hjælpe andre familier, som en del af en positiv cirkel af social støtte.

https://www.ibambinidellefate.it/
 


 

Nyt IBSA-partnerskab med Business and Professional Women Ticino lanceret i 2020

IBSA responsibility: BPW Ticino

ISBA har forpligtet sig til at leve op til nogle af de mål for bæredygtig udvikling på FNs agenda for 2030, især med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder, og har derfor besluttet at indgå partnerskab med og støtte Business and Professional Women Ticino. Sammenslutningens formål er at beskytte aktive erhvervskvinder, og den hører under, gennem BPW Switzerland, BPW International – verdens største kvindenetværk (med 30.000 medlemmer).
Partnerskabet med BPW Ticino opstod som følge af at være fælles om visse værdier: IBSA har altid været engageret i ligeløn og lige karrieremuligheder, og den kendsgerning, at 43 % af dens ledere og afdelingsledere er kvinder, vidner herom.  BPW Ticino blev grundlagt i 1983 og har for tiden 70 medlemmer: erhvervskvinder, selvstændige fagfolk og ansatte med forskellig faglig baggrund i alle aldre og af forskellig nationalitet.
BPWs mission giver sig udslag i en række forskellige aktiviteter og arrangementer, bl.a. uddannelse, mentorfunktion og netværksmuligheder. Et af sammenslutningens primære fokusser er ligeløn til mænd og kvinder ved siden af andre projekter, f.eks.: Ticino Empowerment, Women on Boards, Equality Means Business, Mentoring og Equal Pay Day.
BPW Switzerland har 2.300 medlemmer på nationalt plan, i alle landets forskellige sprogområder, som aktivt tager del i faglige, kulturelle, kommunale og sociale aktiviteter. Medlemmer deltager i aktiviteter, der promoveres gennem lokale, nationale og internationale netværk, f.eks.: vigtige partnerskaber inden for økonomi, samfund og politik, mentorfunktion og løbende faglige udviklingsordninger, samt partnerskaber med europæiske og internationale institutioner som FN og Europarådet.
BPW International, der ligesom BPW Switzerland er inspireret af værdierne om personlig ansvarlighed, uafhængighed og selvbestemmelse, er også rådgiver for FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC) og observatør hos forskellige andre af FNs organisationer.

Læs mere på:
https://www.bpw-ticino.ch/home


 

Projekt om inklusion af fodboldhold med særlige behov

IBSA Activities: Avventuno

Fodbold er en meget populær sport, men hvilke muligheder har personer med et handicap for at dyrke sporten? Calcio eii – Fodboldfølelser, integration og inklusion – er et initiativ, der blev lanceret i Ticino for unge og voksne med et handicap.
IBSA er gået sammen med Progetto Avventuno (AVV21) og FCL Special Needs om at danne et CSR-partnerskab, der skal støtte unge sportsfolk med et handicap og give dem mulighed for at få unikke oplevelser gennem fodbold og andre parallelle aktiviteter. Dette vigtige projekt ledes af Boris Angelucci, UEFA B+ træner, tidligere FC Lugano-spiller og medlem af Ticino Football Federation. Angelucci er også træner for FCL Special Needs club.
Projektet, som blev lanceret i august 2019 under den internationale turnering Football Is More, hvor også den første udgave af "European Special Needs Cup"-mesterskabet blev afholdt, har ansporet Progetto Avventuno til at arbejde sammen med andre lokale foreninger med henblik på at danne et hold af voksne spillere med et handicap, som kan konkurrere mod andre vigtige teams med særlige behov, f.eks. Manchester, Milano, Liverpool og Paris Saint Germain.

FCL Special Needs-fodboldholdet har forpligtet sig til at fremme inklusion og lige muligheder for unge over 16 år med et handicap ved at arrangere jævnlige træningssessioner, venskabskampe og turneringer, der omfatter sportskampe mod andre hold med særlige behov og også med andre hold uden handicaps. Holdet spiller i FC Luganos trøje for at øge opmærksomheden og emotionaliteten hos hele lokalbefolkningen.

Med hensyn til børn op til 16-årsalderen støtter organisationen inklusion ved at hjælpe unge med at blive introduceret til eksisterende hold og hjælper holdene og trænere med råd og den nødvendige knowhow for en effektiv inklusion af disse unge spillere.

Læs mere på:
https://www.avventuno.org/