¨¨
Pilarimme

Aktiviteetit

Yhteistyö Banco Farmaceutico -lääkepankin kanssa

IBSA Activities: Banco Farmaceutico

IBSA aloitti yhteistyön Banco Farmaceutico -lääkepankin kanssa jo vuonna 2013 pro bono -projektina, jonka tarkoitus vahvistaa ajatusta antamisesta olennaisena osana yrityksen kestävän ja inklusiivisen kehityksen visiota

Kuuden vuoden aikana IBSA Farmaceutici on lahjoittanut yhteensä 247 000 lääkepakkausta, mukaan lukien vuoden 2018 lahjoitus, joka sisälsi yhteensä 6 000 Italian asevoimien kehitysmaissa pyörittämiin leikkaussaleihin lähetettyä lääkepakkausta. 
Vuosien aikana yhteistyö on laajentunut kattamaan myös muita aktiviteetteja, joista yksi oli terveyttä ja köyhyyttä koskevan raportin julkaiseminen vuonna 2016. 
Raportin sisältämä analyysi auttoi erityisesti ymmärtämään ja ehkäisemään terveydenhuollon saatavuuden vaikeuteen liittyviä ilmiöitä Italiassa.

IBSAn lääkepankille ja raportin laatineelle työryhmälle vastaa yrityksen yhteiskuntavastuun periaateohjelmaa, joka on ollut käytössä IBSAssa sen perustamisesta lähtien. Huolenpito ja ihmisten hyvinvointi on kaikkien sosiaalisen vastuun projektiemme yhteinen perusta.

Lue lisää osoitteessa: https://www.bancofarmaceutico.org/
 


 

Casa Dos Curumins

IBSA Activities: Casa dos Curumins

Yhdistys perustettiin vuonna 2005 kummilapsiprojektina. IBSA oli mukana perustamassa yhdistystä ja jatkaa sen rahoittamista ja kehittämistä edelleen. Päiväkodin ja musiikkikoulun kautta Casa Dos Curumins auttaa toteuttamaan yli 400 eri ikäisen lapsen ja nuoren unelmia ja haaveita Pedeiran slummeissa

Sao Paulon eteläpuolella. Projektin tavoite on tarjota lapsille ja nuorille konkreettista tekemistä heitä ympäröivän nälän, väkivallan ja kurjuuden keskellä sekä tukea heitä, kunnes he ovat suorittaneet ammattitutkinnon ja löytäneet töitä. Projektissa syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan yhteiskuntaan taiteen, kulttuurin ja ympäristöarvojen opetuksen, urheilun ja ammattikoulutuksen kautta ja samalla heistä kasvaa tasapainoisia, rakastavia ja onnellisia ammattitaitoisia ihmisiä, jotka elävät tasapainossa toisia ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

http://www.casadoscurumins.org
 


 

I Bambini delle Fate

IBSA Activities: I Bambini delle Fate

I Bambini delle Fate on niistä projekteista ja yhteistöistä, joilla IBSA on vuosien aikana pyrkinyt muuttamaan yhteiskuntaa. Se on säätiö, joka tukee taloudellisesti ja erilaisten aloitteiden kautta perheitä, joiden lapsilla on jokin autismin kirjon häiriö tai muu vamma. 

Osana I Bambini delle Faten kanssa vuonna 2014 aloittamaansa yhteistyötä IBSA tukee ”Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli”  -projektia Lodin alueella.
Projektin tavoite on avustaa säätiötä auttamaan vanhempia ottamaan selvää lapsensa vammasta ja hyväksymään se, antamaan vanhemmille tehokkaita menetelmiä lasten kanssa toimimiseen sekä tukemaan perheiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Projektin puitteissa vanhemmat voivat tavata toisiaan ja tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin perheisiin, joiden kanssa he voivat muodostaa tukiverkostoja ja auttaa muita perheitä.

https://www.ibambinidellefate.it/


 

IBSAn ja BPW Ticinon (Ticinon liike- ja virkanaisten liitto) yhteistyö alkoi vuonna 2020

IBSA Activities: BPW Ticino

IBSA on sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita, joista yksi on sukupuolten välinen tasa-arvo. Sen vuoksi IBSA on päättänyt alkaa yhteistyöhön Ticinon liike- ja virkanaisten liiton kanssa. Liiton tavoite on turvata työelämässä toimivien naisten etuja ja se kuuluu BPW Sveitsin kautta BPW International -kattojärjestöön, joka on maailman laajin naisverkosto 30 000 jäsenellään.
Yhteistyö sai alkunsa arvoista, jotka BPW Ticino ja IBSA jakavat: IBSA on aina sitoutunut tasa-arvoiseen palkkaukseen ja urakehitykseen, ja yrityksen esimiestehtävistä 43 prosenttia jakautuukin naisille.  Vuonna 1983 perustetussa BPW Ticinossa on tällä hetkellä 70 jäsentä, jotka ovat eri aloilla toimivia, eri ikäisiä ja eri kansallisuuksia edustavia liikenaisia, yrittäjiä ja työntekijöitä.

BPW:n toiminta koostuu erilaisista aktiviteeteista ja tapahtumista, joita ovat muun muassa koulutus, mentorointi ja verkostoituminen. Yksi liiton päätavoitteista on naisten ja miesten välisen palkkatasa-arvon edistäminen. Muita projekteja ovat muun muassa: Ticino Empowerement, naiset yritysten johtokunnissa, tasa-arvo ja liike-elämä, mentorointi ja palkkatasa-arvon päivä.
BPW:n Sveitsin osastossa on yhteensä 2 300 jäsentä Sveitsin eri kielialueilta, ja jäsenet edustavat aktiivisesti liike-elämässä, kulttuurin alalla, kansalaisjärjestöissä ja muualla yhteiskunnassa toimivia naisia. Jäsenet osallistuvat paikallisosastojen ja sekä kansallisen että kansainvälisen verkoston järjestämiin tapahtumiin, jotka koskevat naisten johtavaa asemaa talouselämässä, yhteiskuntaa ja politiikkaa, mentorointia ja elinikäistä oppimista sekä yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja Euroopan neuvoston, kanssa.

Sveitsin osaston tapaan BPW Internationalin arvoja ovat yksilön vastuu, itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus, ja se toimii myös neuvonantajana YK:n Talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC) sekä tarkkailijana useissa Yhdistyneiden kansakuntien alaisissa järjestöissä.

Lue lisää osoitteessa:
https://www.bpw-ticino.ch/home
 


 

Inklusiivinen vammaisjalkapalloprojekti

IBSA Activities: Avventuno

Jalkapallo on erittäin suosittu urheilulaji, mutta onko vammaisilla mahdollisuuksia päästä nauttimaan sen pelaamisesta? Calcio eii – Jalkapallon tunne, integraatio ja inkluusio - on ticinolainen projekti, joka on suunnattu vammaisille nuorille ja aikuisille.
IBSA on yhdistänyt voimansa Progetto Avventuno (AVV21) -projektin ja FCL Special Needs -järjestön kanssa tukeakseen nuoria vammaisurheilijoita, jotta he voivat kokea ainutlaatuisia hetkiä jalkapallon ja siihen liittyvän toiminnan parissa. Projektia johtaa Boris Angelucci, joka on UEFA B+ -valmentaja, FC Luganon entinen pelaaja ja Ticinon jalkapalloliiton jäsen. Angelucci valmentaa myös FCL Special Needs -joukkuetta.
Projekti käynnistettiin elokuussa 2019 kansainvälisen Football Is More -turnauksen yhteydessä, jolloin päivänvalon näki myös ensimmäinen ”European Special Needs Cup” -mestaruus, ja sen puitteissa Progetto Avventuno on alkanut tehdä yhteistyötä paikallisten seurojen kanssa aikuisten vammaisjoukkueiden perustamiseksi. Tällaiset joukkueet voisivat kilpailla suurten seurojen, kuten Manchesterin, Milanon, Liverpoolin ja Paris Saint Germanin vammaisjoukkueita vastaan.

FCL Special Needs -vammaisjoukkue on sitoutunut edistämään inklusiivisuutta ja tarjoamaan tasavertaisia mahdollisuuksia yli 16-vuotiaille vammaisille nuorille järjestämällä säännöllisiä harjoituksia, ystävyysotteluita ja turnauksia toisia vammaisjoukkueita vastaan sekä inklusiivisia tapahtumia yhdessä tavallisten joukkueiden kanssa. Joukkue käyttää FC Luganon pelipaitaa edistääkseen yleistä tietoisuutta vammaisurheilusta.

Alle 16-vuotiaiden lasten osalta järjestö edistää inklusiivisuutta tukemalla erityislasten ja -nuorten pelaamista olemassa olevissa joukkueissa sekä neuvoo joukkueita ja valmentajia nuorten vammaisurheilijoiden mukaan ottamisessa.

Lue lisää osoitteessa:
https://www.avventuno.org/