¨¨
Våra pelare

Aktiviteter

Partnerskap med läkemedelsbanken Banco Farmaceutico

IBSA Activities: Banco Farmaceutico

Till att börja med samarbetade IBSA med Banco Farmaceutico under 2013 som ett pro-bono-initiativ för att stärka tanken om att givande är en väsentlig del av vår vision för hållbar och inkluderande utveckling
PÅ 6 år har IBSA Farmaceutici donerat sammanlagt 247 000 förpackningar med läkemedel. Av dem fördelades under 2018 6 000 förpackningar till de operationssalar som bemannas med italienska militärer som tjänstgör bland mindre gynnade befolkningsgrupper utomlands. 

Partnerskapet har vuxit år från år och omfattar nu andra verksamheter, däribland publiceringen av Health Poverty Report sedan 2016. 
Denna rapport ger en analys som är särskilt användbar när det gäller att förstå och förhindra de fenomen som hänger samman med svårigheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård i Italien.

Det stöd som IBSA ger till läkemedelsbanken och teamet som arbetade med rapporten överensstämmer helt med det program för CSR (Corporate Social Responsibility) som företaget genomfört sedan grundandet. Att ta hand om människor och deras välbefinnande skapar den gemensamma grunden för alla våra projekt om socialt ansvar. 

Ta reda på mer på:
https://www.bancofarmaceutico.org/


 

Casa Dos Curumins

IBSA Activities: Casa dos Curumins

Föreningen grundades 2005 som ett långdistansprojekt. Förutom att ha bidragit till etableringen fortsätter IBSA att sponsra och utveckla projektet. Genom sitt daghem och sin musikskola uppfyller Casa Dos Curumins drömmar och ambitioner hos över 400 barn och ungdomar i alla åldrar som bor i slumstäderna Pedreira i de södra förstäderna till Sao Paulo, Brasilien.

Projektets syfte är att ge ungdomar ett konkret alternativ till den hunger, det våld och den mänskliga förnedring som omger dem genom att stödja dem tills de avslutar sin yrkesutbildning och hittar ett jobb. Projektet skapar social inkludering av marginaliserade barn och ungdomar genom att lyfta fram mänskliga värden, konstnärlig, kulturell och miljöinriktad utbildning, idrottsaktiviteter och yrkesutbildning för att skapa mogna, kärleksfulla och lyckliga människor, som lever i harmoni med andra och med miljön, och som har både teoretiska och yrkesmässiga kunskaper.

Ta reda på mer på:
http://www.casadoscurumins.org


 

I Bambini delle Fate

IBSA Activities: I Bambini delle Fate

De många partnerskap och projekt som IBSA har skapat i samhället genom åren omfattar också det med I Bambini delle Fate, ett socialt företag som ger ekonomiskt stöd och initiativkraft åt familjer med barn och tonåringar med autism och andra funktionsnedsättningar. 
Som en del av partnerskapet med I Bambini delle Fate som IBSA inledde 2014 stödjer företaget projektet ”Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli” i Lodi-området.

Syftet är att ge stöd åt stiftelsen med uppgiften att hjälpa föräldrar att få kunskap om och acceptera funktionsnedsättningen för att göra det möjligt för dem att hantera sina barn på ett bättre sätt och för att värna familjernas psykiska och fysiska välbefinnande. De olika inkluderingsprojekt som företaget anordnar innebär att föräldrarna får träffa och lära känna personer som de kan bilda stödgrupper och nätverk tillsammans med för att hjälpa andra familjer, som en del av en positiv spiral när det gäller socialt stöd.

Ta reda på mer på:
https://www.ibambinidellefate.it/


 

Nytt partnerskap mellan IBSA och Business and Professional Women Ticino (Affärs- och yrkeskvinnor Ticino) påbörjades under 2020

IBSA Activities: BPW Ticino

Som en del av åtagandet att dela några av målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030, och i synnerhet det som rör jämställdhet mellan könen, har IBSA beslutat att samarbeta med och stödja Business and Professional Women Ticino. Syftet med denna organisation är att värna professionellt aktiva kvinnors intressen, och via BPW Schweiz ingår den i BPW International – världens största kvinnonätverk (med 30 000 medlemmar).

Partnerskapet med BPW Ticino har sitt ursprung i att vi har vissa gemensamma värderingar. IBSA har alltid engagerat sig i jämställdhet när det gäller lika lön och karriärmöjligheter, vilket bevisas av att 43 % av IBSA:s chefer och avdelningsansvariga är kvinnor.  BPW Ticino grundades 1983 och består för närvarande av 70 medlemmar: affärskvinnor, egenföretagare och anställda med olika yrkesbakgrund i alla åldrar och av skiftande nationalitet.

BPW anordnar en mängd olika aktiviteter och evenemang som bland annat handlar om utbildning, mentorskap och nätverkande. Ett av föreningens huvudfokus är lika lön för män och kvinnor, tillsammans med andra projekt, som: Självbestämmande i Ticino, Kvinnor i styrelser, Jämställdhet betyder affärer, Mentorskap och Lika lön-dagen.

BPW Schweiz har 2 300 medlemmar i hela landet, i alla de olika språkområdena. De spelar en aktiv roll i yrkesmässiga, kulturella, medborgerliga och sociala aktiviteter. Medlemmarna deltar i aktiviteter som främjas genom lokala, nationella och internationella nätverk, t.ex.: viktiga samarbeten inom ekonomi, samhälle och politik, mentorskap och fortlöpande program för yrkesmässig utveckling samt samarbete med europeiska och internationella institutioner, som FN och Europarådet.

BPW International, som liksom BPW Schweiz inspireras av värderingar som personligt ansvar, oberoende och självbestämmande, fungerar också som rådgivare åt FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och som observatör för flera andra FN-organisationer.

Ta reda på mer på:
https://www.bpw-ticino.ch/home


 

Projektet för att inkludera fotbollslaget Special Needs, som består av spelare med funktionsnedsättning

IBSA Activities: Avventuno

Fotboll är en mycket populär sport, men vilka möjligheter har personer med funktionsnedsättning att utöva sporten? Calcio eii – Fotbollskänslor, integration och inkludering – är initiativet som lanserades i Ticino för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

IBSA har slagit sig samman med Progetto Avventuno (AVV21) och FCL Special Needs för att skapa ett CSR-samarbete som stöd åt unga idrottare med funktionsnedsättning för att ge dem unika upplevelser genom att spela fotboll och delta i andra liknande aktiviteter. Detta viktiga projekt drivs av Boris Angelucci, UEFA B+ tränare, tidigare spelare i FC Lugano och medlem i Ticinos fotbollsförbund. Angelucci tränar också klubben FCL Special Needs.
Projektet startade i augusti 2019, under den internationella turneringen Football Is More, där också det första ”European Special Needs Cup”-mästerskapet ingick. Nu har man från projektets sida uppmanat Progetto Avventuro att arbeta tillsammans med andra lokala föreningar för att skapa ett lag med vuxna spelare med funktionsnedsättning, som ska kunna tävla mot andra viktiga Special Needs-lag, som Manchester, Milan, Liverpool och Paris Saint Germain.

Fotbollslaget FCL Special Needs är engagerade i att främja inkludering och lika möjligheter för ungdomar över 16 år med funktionsnedsättning genom att anordna regelbundna träningstillfällen, vänskapsmatcher och turneringar, däribland tävlingar mot andra Special Needs-lag och även inkluderande evenemang mot vanliga lag. Laget bär FC Lugano-tröjan för att skapa större medvetenhet och samhörighet med hela lokalbefolkningen.

När det gäller barn upp till 16 år främjar organisationen inkludering genom att ge stöd till att introducera ungdomar in i befintliga lag och ge lagen och tränarna de råd och den kunskap de behöver för en effektiv inkludering av dessa unga spelare.

Ta reda på mer på:
https://www.avventuno.org/