¨¨
Pilarimme

Henkilö

Ihmisen hoito: inhimillistämisen konseptimme

Visiomme rakentuu lääkevalmistetta ja sairautta syvemmälle ulottuvasta lähestymistavasta. Me IBSAlla uskomme uudenlaiseen inhimilliseen hoitoon, jonka teknologian, tieteen ja kulttuurin yhteensulautuminen mahdollistaa.

IBSAlla potilaskeskeinen lähestymistapa tarkoittaa inhimilliseen hoitoon tähtäävää ihmisen ja hänen hoitonsa korostamista siten, että potilas saa kaiken huomiomme, jossa hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan asettamalla ihminen etualalle sairauden sijaan.

Uskomme, että hoito perustuu kykyyn ehkäistä sairauksia sekä kykyyn parantaa hoitojen tehokkuutta myös yksilön ja ryhmän luovuutta stimuloimalla.