¨¨
Våra pelare

Person

Människan och hennes vård: vårt koncept för humanisering

Vår vision består av ett förhållningssätt som ser bortom läkemedlet och bortom sjukdomen: vi på IBSA tror på en ny vårdhumanism, som blivit möjlig genom att teknik, vetenskap och kultur förenats.

På IBSA innebär ett patientcentrerat förhållningssätt att förbättra Människan och hennes vård. Syftet är att förmänskliga vården, ha fullständig uppmärksamhet på patienten för att på ett konkret sätt svara på individens behov och krav och förbättra människan bortom sjukdomen.

Vi anser att omvårdnad grundas på förmågan att förebygga sjukdomar och förmågan att förbättra behandlingarnas effektivitet, också genom att stimulera kreativiteten som en resurs hos individer och grupper.