¨¨
Pilarimme

Laatu

Laatu edellä, aina

Olemassa olevien terapeuttisten ratkaisujen yksinkertaistaminen kehittämällä innovatiivisia koostumuksia ja annostelutapoja, jotka vastaavat potilaidemme todellisia tarpeita, on monimutkainen synteesinkaltainen prosessi, jonka osien yhteinen nimittäjä on laatu ja jossa ihmisen yleistä terveydentilaa hyvinvointia ei koskaan unohdeta.

Pyrimme kehittämään tuotantomenetelmiämme perustamalla työmme vastuunkannolle, joka tarkoittaa kykyä muokata hoitoa ja tehdä tulosta ympäristöä ja yhteisömme institutionaalista kehystä kunnioittaen. 

Takaamme tuotteidemme turvallisuuden ja sen, että ne ovat laatua, ympäristöä ja terveydenhoitoa koskevien lakien ja määräysten mukaisia, suorittamalla säännöllisiä tarkastuksia alihankkijayrityksiimme sekä tekemällä jatkuvia sisäisiä tarkastuksia. Tuotantolaitostemme tarkastuksista vastaavat kansalliset sääntelyviranomaiset niissä maissa, joihin viemme tuotteitamme.