¨¨
Våra pelare

Kvalitet

Alltid kvaliteten i första rummet

Att förenkla befintliga behandlingslösningar genom att utveckla innovativa sammansättningar och administreringssystem som tillgodoser våra patienters verkliga behov är syntesen av en komplex process som gör kvalitet till den gemensamma nämnaren i företagets alla aktiviteter, utan att någonsin Människors allmänna hälsa och välbefinnande förloras ur sikte.

Vi strävar efter att utveckla produktiva aktiviteter genom att basera vårt arbete på Ansvar, vilket är förmågan att omvandla vård och generera intäkter samtidigt som vi har respekt för miljön och den institutionella ramen för det samhälle vi lever i

För att garantera säkerheten hos våra produkter och att de lever upp till lagar och förordningar om kvalitet, miljö och hälsa genomför vi regelbundna granskningar av våra leverantörer och fortlöpande interna granskningar, och våra tillverkningsanläggningar inspekteras av de nationella tillsynsmyndigheterna i de länder till vilka vi exporterar våra produkter.