4 TUKIPILARIAMME

Vanhemmuus

Parole fertili: tarinoita lapsettomuudesta

IBSA responsibility: Parole Fertili

Parole Fertili – Hedelmälliset sanat – on tarinaprojekti, joka alkoi vuonna 2016 antropologian tohtorin Cristina Cencin (Digitaalisen terveyden tutkimusyksikkö) aloitteesta.

Siitä alkaen sadat ihmiset ovat kertoneet lapsettomuuskokemuksistaan projektin verkkosivustolla osoitteessa www.parolefertili.it, ja projektin Facebook-yhteisön sivulla on nyt tuhat seuraajaa.

Ennen Parole Fertili -projektia internetin tarjoamat hedelmällisyyttä koskevat resurssit olivat lähinnä keskustelufoorumeita tai asiantuntijasivustoja, jotka sisälsivät lääketieteellistä ja tutkittua tietoa hedelmöityshoidoista.
Sivuston www.parolefertili.it ihmisten henkilökohtaisiin kertomuksiin perustuva lähestymistapa oli jotain aivan uutta.

Lapsettomuus on yhä tabu. Muista sairauksista poiketen hedelmättömyydestä kärsivät pariskunnat tarvitsevat lääkäriä vasta silloin, kun he yrittävät saada lasta, sillä ilman lapsitoivetta he olisivat täysin terveitä.

Sekä naiset että miehet sanovat, että lapsettomuushoitoihin liittyvistä vaikeuksista, tunteista ja peloista keskusteleminen on vaikeaa. 
Parole Fertili -projekti helpottaa vanhemmuudesta haaveilevien yksinäisyyttä, sillä se antaa tilaisuuden keskustella eri vaihtoehdoista, epäilyksistä, ongelmista ja toiveista muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Internetin mahdollistama anonyymius rohkaisee osallistujia ilmaisemaan itseään avoimesti ja kertomaan lapsettomuuden kokemuksistaan

Parole Fertili on vertauskuvallinen lahja – ihmiset lahjoittavat omia tarinoitaan ja kokemuksiaan muille hedelmällisyysongelmista kärsiville ihmisille. Kutsu tutustua muiden kertomuksiin on samalla kutsu myötäelää ja samastua toisten kokemuksiin. Kokemusten jakaminen on tapaa pitää huolta toisista antamalla merkitystä, inspiraatiota, vahvuutta ja sanoja kertomalla yhteisistä peloista ja negatiivisista tunteista.

Tätä nykyä Parole Fertili -projekti on laajentunut kattamaan myös muita kieliä ja erilaisia kerronnan tapoja. Vuonna 2018 projektin puitteissa julkaistiin kolme lyhytelokuvaa ja Mondadori Electa -kustantamo julkaisi Cristinan Cencin toimittaman kirjan, jossa oli 50 kertomusta lapsettomuuteen liittyvistä välinpitämättömistä asenteista, vaikeuksista, toiveista ja peloista. Kirjaa jaettiin lapsettomuusklinikoille tueksi hoidoissa käyville pariskunnille, jotta he saisivat voimaa ja energiaa muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kertomuksista. Vuonna 2019 kirjat tarinat muokattiin näytelmäksi, joka sai nimekseen Quasi Genitori (Melkein vanhempia). Näytelmä voitti vuonna 2020 Life Science Excellence -palkinnon potilasneuvonnan kategoriassa.
COVID-19-pandemian alkaminen maaliskuussa 2020 antoi sysäyksen #LettureFertili-projektille. Se on yhteisöllinen projekti, jonka osallistujat lukevat päivittäin tarinoita lapsettomuudesta. Parole Fertili jatkaa työtään vuonna 2021 integroidulla digitaalisella draamaterapiaprojektilla, joka toteutetaan osana lapsettomuusklinikoiden hoito-ohjelmaa. Sen tavoite on stimuloida luovuutta yhtenä hoitosuunnitelman noudattamista ja hoitokokemusta parantavana osa-alueena. 

Parole Fertili on osoittanut, että vanhemmuudesta haaveilevat pariskunnat tarvitsevat muutakin kuin pelkkää lääketieteellistä ja virallista tietoa, ja että luottamuksen rakentaminen on välttämätöntä, kun keskustellaan lapsen hankintaa koskevista toiveista ja oikeasta ajoituksesta.