¨¨

IBSA Nordic

IBSA ÄR ETT PRIVATÄGT LÄKEMEDELSFÖRETAG MED HUVUDKONTOR I LUGANO I SCHWEIZ.

Företaget är globalt närvarande genom dotterbolag och strategiska partnerskap. I dag omfattar IBSA:s globala nätverk över 90 marknader på 5 kontinenter.

IBSA:s verksamhet bygger på att erbjuda läkemedel i bästa möjliga form, med det övergripande målet att skapa läkemedel med bevisad och överlägsen effekt. Ett viktigt åtagande för IBSA är att utveckla innovativa produkter som ger patienterna bättre livskvalitet och förebygger och botar sjukdomar.

IBSA tillverkar alla produkter i egna anläggningar, under GMP-förhållanden där alla produktionsfaser kontrolleras med vertikalt integrerade processer.