Products

Products

Urogynekologi

Urologi är en medicinsk specialitet och kirurgi som behandlar sjukdomar i det manliga och kvinnliga urogenitala systemet.
Tillstånden som påverkar livskvaliteten för både manliga och kvinnliga patienter inbegriper dem som är kopplade till problem i bäckenområdet. 
Patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner (rUTI), interstitiell cystit (IC/BPS) och strålnings- eller cytostatikarelaterad cystit kan få en urotelial skada som orsakar svår smärta och inflammation.

IBSA föreslår olika produkter som innehåller hyaluronsyra i förfyllda sprutor och mjuka kapslar som bidrar till att förhindra skador på urotelet och därmed stimulera läkning.

Urogynekologi

Urologi är en medicinsk specialitet och kirurgi som behandlar sjukdomar i det manliga och kvinnliga urogenitala systemet.
Tillstånden som påverkar livskvaliteten för både manliga och kvinnliga patienter inbegriper dem som är kopplade till problem i bäckenområdet. 
Patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner (rUTI), interstitiell cystit (IC/BPS) och strålnings- eller cytostatikarelaterad cystit kan få en urotelial skada som orsakar svår smärta och inflammation.

IBSA föreslår olika produkter som innehåller hyaluronsyra i förfyllda sprutor och mjuka kapslar som bidrar till att förhindra skador på urotelet och därmed stimulera läkning.

Urogynekologi

Urologi är en medicinsk specialitet och kirurgi som behandlar sjukdomar i det manliga och kvinnliga urogenitala systemet.
Tillstånden som påverkar livskvaliteten för både manliga och kvinnliga patienter inbegriper dem som är kopplade till problem i bäckenområdet. 
Patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner (rUTI), interstitiell cystit (IC/BPS) och strålnings- eller cytostatikarelaterad cystit kan få en urotelial skada som orsakar svår smärta och inflammation.

IBSA föreslår olika produkter som innehåller hyaluronsyra i förfyllda sprutor och mjuka kapslar som bidrar till att förhindra skador på urotelet och därmed stimulera läkning.

Urogynekologi

Urologi är en medicinsk specialitet och kirurgi som behandlar sjukdomar i det manliga och kvinnliga urogenitala systemet.
Tillstånden som påverkar livskvaliteten för både manliga och kvinnliga patienter inbegriper dem som är kopplade till problem i bäckenområdet. 
Patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner (rUTI), interstitiell cystit (IC/BPS) och strålnings- eller cytostatikarelaterad cystit kan få en urotelial skada som orsakar svår smärta och inflammation.

IBSA föreslår olika produkter som innehåller hyaluronsyra i förfyllda sprutor och mjuka kapslar som bidrar till att förhindra skador på urotelet och därmed stimulera läkning.