¨¨
Våra pelare

Våra pelare

VÅRA 4 PELARE

På IBSA tror vi på ett människocentrerat förhållningssätt och på tanken att människor och deras uppfinningsrikedom är den kraft som driver fram Innovation som en del av ett fortlöpande engagemang för förbättring. Patienternas och våra anställdas Livskvalitet, en harmonisk arbetsmiljö, förkärlek för att hitta innovativa lösningar för att förbättra hälsa och välbefinnande, rättvisa i hanteringen av vårdpersonal och transparens när det gäller kommunikation utgör kärnan i företagets synsätt.

Vi anser att Ansvar innebär att upphöja begreppet vård genom att se bortom läkemedlet och bortom sjukdomen i omvårdnaden om människor och samhället i en samstämmighet mellan teknik, vetenskap och synsätt.