¨¨
Konsumenthälsa

Konsumenthälsa

Inom området Integrative Care har företaget utvecklat flera lösningar som hjälper till att på ett bättre – och integrerat – sätt ta itu med de utmaningar som kroppen utsätts för varje dag. Från skelettets ”välbefinnande” och sömnkvaliteten till behovet av att kompensera för eventuella brister som uppstår i olika situationer som graviditet, stress, anemi, trötthet och brist på energi.

Integrative Care-området omfattar också ett brett utbud av ögonprodukter som är lämpliga för vuxnas och barns specifika behov av att lindra rodnad, torrhet, sveda, irritation, tårflöde och trötthet, vilka orsakats av miljöfaktorer och livsstil.

IBSA erbjuder också effektiva hyaluronsyrelösningar som kan bidra till välbefinnande i andningsvägarna och öronhälsa. Flera studier har visat att hyaluronsyrabehandling – förutom att vara ett innovativt hjälpmedel för återhämtning efter näskirurgi – också är användbar vid rinosinuit och allergisk och icke-allergisk rinit.

Ett komplett sortiment har utvecklats för öronhälsa för att åtgärda den så kallade öronvaxproppen, som i allmänhet orsakar sämre hörsel men också besvärande störningar som irritation, balansstörningar, klåda, ringning och surrande.

IBSA: Consumer Health