¨¨
Smärta och inflammation

Smärta och inflammation

Smärtlindring har en lång historia som går mer än 5 000 år tillbaka i tiden. Men det är först under de senaste åren som vi har fått tillräckliga kunskaper om patofysiologi, nociception och smärtstillande ämnens verkningsmekanism.

Oavsett ursprung är smärta, särskilt när den är kronisk, ett potentiellt invalidiserande tillstånd som kan äventyra individers livskvalitet. Smärtan hindrar dem från att förflytta sig, arbeta och leva ett aktivt liv. 

I hela Europa går cirka 500 miljoner arbetsdagar förlorade varje år till följd av kronisk och akut smärta, med en enorm social och ekonomisk inverkan.

Av de olika läkemedel som finns tillgängliga för symtomatisk smärtbehandling har icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) använts allmänt en tid och indikeras vid en mängd olika tillstånd, såsom muskel-, sen- och ledskador, ryggvärk, mensvärk, tandvärk och huvudvärk.

IBSA har släppt innovativa sammansättningar på den globala marknaden, såsom självhäftande medicinska plåster med hydrogelteknik.

De ger optimal absorption och snabb lindring av smärta som orsakats av mjukdelsskador, muskuloskeletala sjukdomar och andra kliniska tillstånd som kännetecknas av akut och kronisk smärta.

IBSA: Pain and Inflammation