¨¨
Våra pelare

Grunder

IBSA-stiftelsen för vetenskaplig forskning

IBSA Foundation for scientific research

IBSA-stiftelsen för vetenskaplig forskning ”producerar” kultur genom att revolutionera begreppet hälsovård och sprida vetenskaplig information samt utveckla studieprojekt som främjar samverkan mellan humanistisk och vetenskaplig kunskap. Huvudsyftet är att stödja de samhällen där stiftelsen är verksam, i synnerhet genom att bistå unga studenter och forskare. För att uppnå detta mål sponsrar IBSA-stiftelsen diskussionsgrupper på hög nivå, där internationellt kända vetenskapsmän kan diskutera med den nya generationen studenter, och finansierar stipendieprogram på flera områden inom grundläggande och klinisk forskning. Stiftelsen är engagerad i att sprida vetenskaplig kultur på nya språk och innovativa kommunikationsmodeller som kan underlätta och öka dialogen mellan människor.

ibsafoundation.org

IBSA-stiftelsen för barn och daghemmet IBSA Primi Passi

IBSA Foundation for children

Stiftelsen driver daghemmet IBSA Primi Passi, ett daghem för 30 barn mellan 4 månader och 4 år, som skapats för att erbjuda ett konkret svar på behov hos både IBSA-anställda och lokalbefolkningen i Ticino (Schweiz).

nidoprimipassi.ch

IBSA-stiftelsen för hanteringen av den sociala säkerhetsfonden för personal

IBSA Foundation for occupational pension provision

Stiftelsen grundades 1958 för att hantera den sociala säkerhetsfonden för IBSA-anställda i Schweiz. De sociala säkerhetsvillkor som erbjuds är förmånligare än vad lagen kräver när det gäller företags pensionsfonder och garanterar anställda ekonomisk sinnesro under pensionen och i händelse av hälsoproblem.