¨¨
Endokrinologi

Endokrinologi

Endokrinologi är det medicinska område som studerar det endokrina systemet och lägger särskild vikt vid sjukdomar i de körtlar som producerar och utsöndrar de hormoner som styr kroppsfunktioner till blodet. 

Av de olika delarna i det endokrina systemet har sköldkörteln studerats på grund av dess många funktioner. Denna körtel påverkar faktiskt hjärtfrekvensen, kolesterolnivåerna, kroppsvikten, energinivåerna, muskelstyrkan, hudens status, synen, menstruationscykelns regelbundenhet, det psykiska tillståndet och många andra funktioner som vårt fysiologiska välbefinnande är beroende av.

Genom att påverka cellprocesser hjälper sköldkörtelhormonerna kroppen att kontrollera hur den använder energi och cell-, vävnads- och organfunktionerna. En underaktiv eller ”hypoaktiv” sköldkörtel kan orsaka ett antal hälsoproblem, såsom fetma, ledvärk, infertilitet, hjärtsjukdomar och depression. Sköldkörtelstörningar är kraftigt underdiagnostiserade och underbehandlade, särskilt i utvecklingsländer.

Hypotyreos är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna världen över. Den drabbar upp till 5% av befolkningen globalt, vilket kräver behandling för att ersätta sköldkörtelhormonbristen. De nyligen publicerade riktlinjerna från American Thyroid Association anger levotyroxin som det vanligast föreskrivna behandlingsalternativet för behandling av hypotyreos. 

IBSA har utvecklat innovativa sammansättningar av hormoner och tillskott för behandling av hypotyreos i flytande form och som mjuka kapslar.

IBSA: Endocrinology