¨¨
Terapeutiska områden

Terapeutiska områden

IBSA:s verksamhet är koncentrerad till områden där vi känner att vi verkligen kan göra skillnad och öka livskvaliteten för patienter genom användarvänliga lösningar för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

I dag har IBSA 90 exklusiva registrerade patent och ytterligare ett antal produkter och patent under utveckling. En betydande del av forskningen som vi utför handlar om innovativa, kostnadseffektiva läkemedel som tillgodoser viktiga ouppfyllda behov inom det medicinska området.

IBSA Nordic har verksamhet inom 5 av IBSA Groups 10 huvudsakliga terapiområden, med produkter som blivit mycket uppskattade över hela världen.