Kardiometabol ohälsa

Kardiometabol ohälsa

Kardiometabola sjukdomar påverkar hjärta och blodkärl, och är den vanligaste dödsorsaken i världen.

Under de senaste tjugo åren har intresset för fleromättade omega-3-fettsyror (PUFA) ökat på grund av deras antidyslipidemiska, antiinflammatoriska, antiarytmiska och antitrombotiska egenskaper. Om kosten inte ger tillräckligt med omega-3 kan den kompletteras med läkemedel med omega-3 som framställts genom förestring av triglycerider från fiskolja. IBSA:s produkter innehåller omega-3-fettsyror (EPA/DHA) som kommer från hållbara källor, enligt certifikat från den icke-statliga organisationen Friends of the Sea, och som har certifierats med IFOS Five Star för sin renhet, färskhet och koncentration. IBSA har utformat mjuka gelatinkapslar som bevarar omega-3-fettsyrornas sammansättning och stabilitet över tid.

Nyligen har IBSA även utvecklat två nutraceutiska produkter inom det kardiometabola området som innehåller monakolin k och andra ämnen som bidrar till normala kolesterolnivåer i blodet.

IBSA: Cardiometabolic