¨¨
Andningsorgan

Andningsorgan

Andningssystemet, vars patofysiologi studeras och behandlas i motsvarande terapiområde, är vår kropps ”motor” tillsammans med det kardiovaskulära systemet, som det är nära kopplat till.

Andningssjukdomar ligger på andra plats efter hjärt-kärlsjukdomar när det gäller dödlighet, incidens och kostnader. I Europa utgör lunginflammation och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) de främsta dödsorsakerna vid andningsproblem. Över hela världen lider hundratals miljoner människor av kroniska luftvägssjukdomar varje dag. Enligt globala beräkningar gjorda av Världshälsoorganisationen (WHO) lider 300 miljoner individer av astma, 210 miljoner personer har KOL och många andra lider av allergisk rinit och andra, ofta underdiagnostiserade, andningsproblem.

Klimatförändringarna är den troliga orsaken till ett antal negativa effekter på vår hälsa, enligt WHO:s beskrivning. I Europa och på andra håll förväntas dödligheten i kronisk andnings- och lungsjukdom öka i framtiden.
Förutom de mukolytiska produkterna omfattar IBSA:s sortiment även andra produkter som innehåller hyaluronsyra, vilka används som hjälpmedel vid behandling av ett antal andningsproblem.

IBSA: Respiratory