Dermatologi

Dermatologi

Dermatologi (från det grekiska ”derma” – hud) är det medicinska område som behandlar sjukdomar i huden och angränsande områden (hår, naglar, svettkörtlar).

När det gäller sår och brännskador eller andra tillstånd som berör huden, spelar topiska läkemedel som innehåller hyaluronsyra (HA) – en naturlig biopolymer som också finns i huden – en nyckelroll i läkningsprocessen.
Inom dermatologiområdet har IBSA utvecklat en portfölj av produkter som innehåller hyaluronsyra, framtagna genom en patenterad och certifierad biofermenteringsprocess.

Sortimentet av produkter som innehåller hyaluronsyra innehåller också kosmetiska produkter (en sprej och en gel) som används för behandling av hudirritationer som uppkommit av olika orsaker (vind, sol, kyla, svett, rakning, kosmetiska behandlingar och tatueringar).

IBSA har också utvecklat en teknik (link a pagina TECNOLOGIE) för produktion av depotplåster, en användbar administreringsform för hudbehandlingar som kräver ocklusion.

Av de olika sjukdomstillstånd som kan påverka huden är psoriasis ett av de vanligaste. Detta tillstånd kan för många människor leda till en fullt utvecklad funktionsnedsättning, som påverkar deras dagliga liv och orsakar allvarliga psykiska problem (24 % av patienter med svår psoriasis lider av depression). Sjukdomen kännetecknas också av ett frustrerande förlopp av tillbakagång och skov, där stress spelar en nyckelroll. Även om det inte finns något botemedel mot själva sjukdomen, ger behandling med läkemedel som innehåller kortikosteroider effektiv lindring av symtomen. 

IBSA: Dermatology