Våra värderingar

Föräldraskap

Parole fertili: berättelser om strävan efter barn

IBSA responsibility: Parole Fertili

Parole fertili – fruktbara ord – är ett digitalt berättarprojekt som startade 2016 i samverkan med dr Cristina Cenci (Center of Digital Health Humanities).
Sedan dess har hundratals personer delat med sig av sina erfarenheter av sin strävan efter barn på projektets webbplats www.parolefertili.it. Den tillhörande storytelling-communityn på Facebook har nu tusentals följare.
De enda möjligheter internet gav före Parole Fertili när det gäller information om fertilitet var diskussionsgrupper och specialisters webbplatser, som ger medicinsk och vetenskaplig information om metoder för medicinskt assisterad befruktning (Medically Assisted Procreation, MAP).
www.parolefertili.it representerade ett nytt förhållningssätt och gav internet ett helt annat narrativt tonläge.

Fertilitetsproblem är en tabubelagd fråga. Till skillnad från andra hälsotillstånd blir par med fertilitetsproblem patienter bara när de vill ha barn, eftersom de utan denna strävan förblir fertila trots att de är medicinskt sterila.
Både kvinnor och män tycker att det är svårt att diskutera svårigheterna, känslorna och rädslan de upplevde när de genomgick medicinskt assisterad befruktning

Genom att ge dem möjlighet att dela sina beslut, tvivel, problem och förväntningar med andra i samma situation tar Parole Fertili bort den ensamhetskänsla som de som strävar efter att bli föräldrar ofta upplever. Den anonyma intimitet som interaktion på nätet ger uppmuntrar deltagarna att uttrycka sig öppet och dela med sig av sina erfarenheter av infertilitet.

Parole Fertili är en metafor för att ge. Gåvorna är livshistorier och känslor hos dem som delar med sig av sina erfarenheter av hur det ändå alltid är möjligt att känna sig fertil. Inbjudan att ta emot dess berättelser är en inbjudan till att visa empati och relatera till andras erfarenheter. Att dela berättelser är ett sätt att bry sig om andra genom att erbjuda mening, inspiration, mod, styrka och ord för att dela den upplevda rädslan och modlösheten.

Sedan starten har Parole Fertili utökats till att omfatta andra språk och andra, liknande aktiviteter. Under 2018 producerades tre kortfilmer och Mondadori Electa gav ut en bok (C. Cenci, 2018), som innehöll 50 berättelser där likgiltighet, svårigheter, önskningar och rädsla förknippade med fertilitet beskrivs. Boken sprids också på MAP-kliniker som stöd för par under deras behandling genom att de kan dra nytta av styrkan och energin hos dem som står eller har stått inför samma resa. 2019 inspirerade dessa berättelser till teaterproduktionen Quasi Genitori [Nästan föräldrar], som vann 2020 års Life Science Excellence Awards i sektionen Patient & Advocacy Program of the Year.
Nödsituationen som uppstod i och med covid-19 i mars 2020 ledde till lanseringen av projektet #LettureFertili, ett community-baserat initiativ som består av dagliga uppläsningar av berättelser. Utvecklingen av Parole Fertili kommer att fortsätta under 2021 när ett integrerat digitalt dramaterapiprojekt ingår i ett behandlingsprogram på en MAP-klinik. Syftet med projektet är att stimulera kreativitet som en resurs för att förbättra efterlevnad av behandlingen och förbättra behandlingsupplevelsen.

Parole Fertili har visat att blivande föräldrar behöver mer än medicinsk och institutionell information och att vi måste skapa en förtroendefull samsyn för att underlätta och förutse valet av rätt tid att få barn.