¨¨
Urogynekologi

Urogynekologi

Urologi är en medicinsk specialitet och kirurgi som behandlar sjukdomar i det manliga och kvinnliga urogenitala systemet.

Tillstånden som påverkar livskvaliteten för både manliga och kvinnliga patienter inbegriper dem som är kopplade till problem i bäckenområdet. 

Patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner (rUTI), interstitiell cystit (IC/BPS) och strålnings- eller cytostatikarelaterad cystit kan få en urotelial skada som orsakar svår smärta och inflammation.

IBSA föreslår olika produkter som innehåller hyaluronsyra i förfyllda sprutor och mjuka kapslar som bidrar till att förhindra skador på urotelet och därmed stimulera läkning.

IBSA fokuserar också på manliga störningar, såsom erektil dysfunktion (ED), med en ny sammansättning för munsönderfallande film (ODF).

Vissa vaginala sjukdomar kan gagnas av topiska behandlingar med hyaluronsyra för klåda och okomplicerad atrofisk vaginit.

IBSA: Uro-gynaecology